Monthly Archives: Tháng Bảy 2021

Đánh giá Dự án căn hộ chung cư Quận 9 Mt Eastmark City toàn diện

Vị trí địa lý và Quy hoạch Căn hộ chung cư Quận 9 qua các thời kỳ. Lịch sử hình thành Quận 9 Năm 1997, Quận 9 được thành lập trên cơ sở chia tách từ Quận Thủ Đức ra thành Quận 9, Quận 2 và Quận Thủ Đức. Ngày 01/01/2021 Thành phố Thủ Đức […]

Dự báo xu hướng bất động sản 2021 thương mại trong tương lai

Một năm qua, thị trường bất động sản thương mại đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa trong khi một số khác chuyển sang hình thức làm việc từ xa. Và xu hướng bất động sản 2021 cũng thay đổi nhiều trong thị trường. Thực tế, có rất […]